17/10/2019

A orde dos recursos SI afecta o resultado

Nin o meu cerebro nin a plataforma da UNED somos espazos euclídeos. Non se cumplen as propiedades conmutativa nin asociativa.
Da nada absoluta hai una semana, nalgunhas materias agora aparecen máis de 40 recursos, que o sistema ordena por orde alfabética, sen ningunha pista sobre a xerarquía/preferencia en que os teño que ler/estudar/usar.
Agora xa sei ao que se refiren cando din que estudar na UNED require tempo. O que perdes poñendo en orde a desfeita.

Sem comentários: