21/11/2008

Ensino universitario (V) Lexislación

LOU (Ley Orgánica 6/2001, do 21 de decembro):
http://web.micinn.es/01_Portada/02@Servicios/05-Legislacion/LOU.pdf

Modificación da LOU (Ley Orgánica 4/2007, do 12 de abril):
http://firgoa.usc.es/drupal/files/congreso-ley.pdf

Regulamento de aplicación das anteriores (Real Decreto 1393/2007, do 26 de outubro):
http://firgoa.usc.es/drupal/files/RDordenacion.pdf

ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
http://firgoa.usc.es/drupal/node/39072

Implantación de Graos e Postgraos no SUG:
http://firgoa.usc.es/drupal/node/37732

EEES na web da usc:
http://www.usc.es/eees

Ensino universitario (IV) Re-presentación estudantil

Sindicatos de estudantes:
http://www.sindicatodeestudiantes.org/

http://www.comitesabertos.org/comites/portada.php

http://www.agir-galiza.org/HTML/principal.php


Relacionadas:
http://www.kaosenlared.net/noticia/que-es-el-plan-bolonia

http://web.micinn.es/
http://universidadcritica.blogspot.com/2007/04/qu-es-el-plan-bolonia.html

Ensino universitario (III) Boloña

En 1999, en Boloña, os Estados da Unión decidiron a constitución dun Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). Este proceso de construción conxunta que deberá finalizar no ano 2010 leva aparellados unha serie de cambios legais e institucionais que se están a debater e concretar. (C+P da info na web da USC). Este chamado Proceso de Boloña debería estar rematado no 2010, porén nin se encetou na meirande parte das carreiras universitarias galegas.
Os líderes estudantís galegos foron entrevistados por galiciae. Do novo modelo de ensino universitario destacan a incompatibilidade dos novos estudos con actividades laborais, o troco de bolsas por créditos bancarios, a necesidade de cursar caros posgraos para acadar unha mínima cualificación profesional. As protestas arrecian, aquí ou aló. O debate segue aberto.
O proceso está a facerse de costas aos alumnos. As autoridades da USC desde o principio negáronse a que houbese representantes estudantís nas comisións para a constitución dos novos graos. No canto de traballar desde o primeiro momento para aproveitar a reforma en prol dun ensino de calidade os centros agardaron até o último segundo para sacar ás presas propostas improvisadas que garantan aos profesores as horas lectivas e remuneracións máis vantaxosas. Unha grande chapuza e un meirande exercicio de irresponsabilidade.

17/11/2008

Ensino universitario (II)

Acho que se me adiantaron nestes comentarios... Porque do que toca falar hoxe é dos profesores que non están onde deben. Unha selección por méritos sobre o papel avaliados por ex-compañeiros non é imparcial nin sempre dá bó resultado. O regulamento da USC (Artículo 38 n) en teoría garante aos estudantes o dereito a dispor de sistemas que tendan a flexibilizar a libre elección de profesorado. Eu resgataría algúns mestres con maiúsculas cos que tiven a sorte de aprender en primaria e secundaria para substituir os que nos fan perder o tempo.

14/11/2008

Ensino universitario (I)

Temo que este post sexa o inicio dunha longa serie.
Hoxe vai polo tema idiomático. A calidade de expresión de moitos docentes é penosa. Mesmo no idioma que lles é habitual. Que dicir das outras linguas, tanto locais como estranxeiras! Que centro educativo pode pretender que os seus alumnos acaden capacidades comunicativas das que os profesores carecen?

O decreto do galego no ensino só afecta aos níveis non universitarios. Iso non xustifica o escandaloso atraso da normalización do noso idioma nas nosas 3 universidades públicas. Xa hai máis de 2 anos denunciábase a ausencia do galego na UDC. Algo haberá que facer.