01/10/2007

Púlpito

Unha das cousas que mais me botan atrás á hora de pontificar desde este blog é a sensación de impor o meu discurso desde un púlpito que me distancia dos demais. As miñas opinións non valen mais que as dos outros e na realidade estou máis cómoda discutindo con outros esmolantes ás portas do templo do saber .

2 comentários:

náufrago disse...

Todas as opinións son valiosas.

Mario disse...

O dos blogues non é como un púlpito, dende aquí non sabes quen escoita, e que non goste sempre pode marchar.