21/11/2008

Ensino universitario (V) Lexislación

LOU (Ley Orgánica 6/2001, do 21 de decembro):
http://web.micinn.es/01_Portada/02@Servicios/05-Legislacion/LOU.pdf

Modificación da LOU (Ley Orgánica 4/2007, do 12 de abril):
http://firgoa.usc.es/drupal/files/congreso-ley.pdf

Regulamento de aplicación das anteriores (Real Decreto 1393/2007, do 26 de outubro):
http://firgoa.usc.es/drupal/files/RDordenacion.pdf

ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
http://firgoa.usc.es/drupal/node/39072

Implantación de Graos e Postgraos no SUG:
http://firgoa.usc.es/drupal/node/37732

EEES na web da usc:
http://www.usc.es/eees

Sem comentários: