14/11/2008

Ensino universitario (I)

Temo que este post sexa o inicio dunha longa serie.
Hoxe vai polo tema idiomático. A calidade de expresión de moitos docentes é penosa. Mesmo no idioma que lles é habitual. Que dicir das outras linguas, tanto locais como estranxeiras! Que centro educativo pode pretender que os seus alumnos acaden capacidades comunicativas das que os profesores carecen?

O decreto do galego no ensino só afecta aos níveis non universitarios. Iso non xustifica o escandaloso atraso da normalización do noso idioma nas nosas 3 universidades públicas. Xa hai máis de 2 anos denunciábase a ausencia do galego na UDC. Algo haberá que facer.

Sem comentários: