31/01/2017

Arqueoloxía... de labores

Desta atopei un feixe de revistas encadernadas: números non consecutivos de "Labores del Hogar" de finais dos sesenta e principios dos setenta, A meirande parte dos deseños son realmente anticuados ou demasiado ostentosos. Porén hai algún aproveitable. Mágoa que non se conservasen os caderniños cos patróns e instrucións de execución.


Sem comentários: