03/03/2014

De tradutores automáticos na prensa galega (2)

Despois do da Padiola Parker_Bowles no Faro de Vigo, entra a concurso a alerta meteorolóxica en Galiciae. Será consecuencia da denuncia que @prolinguagalega fai da recomendación da RAE a propósito da dobre toponimia?
A ver se dou cunha versión galega do Google Earth que dea localizado a vila de Agarimo (ou Tenderness en versión inglesa). Na que teño instalada sáeme como Cariño.

Sem comentários: