29/08/2013

Máis de libros e editoriais

Descubro uns artículos de Marcos Taracido sobre a crítica da crítica e a errónea política de edición dixital protexida por DRM.

Sem comentários: