24/03/2007

Precarios


Gustaríame recuperar a historia que oín nalgures que explica que os criterios económicos que hoxe en día seguen as empresas son de aumentar a rendibilidade a costa de prestar peor servizo. Nesta orde de cousas, o proveito máximo acadaríase cando todo deixase de funcionar: os gastos serían nulos e os ingresos serían todo beneficio.
Isto poderíase tomar como un conto, unha parábola, se non fose que a realidade cotiá se empeña en nolo confirmar. A Telefónica parécelle un desperdicio ofrecer salarios de 700€ mensuais aos encargados de absorber as broncas polos malos servizos que presta a compañía de telecomunicacións, e comezou unha rolda de despedimentos polas súas filiais en España. Todos somos víctimas desta situación: os empregados que ven abafados os seus dereitos, os usuarios aos que van seguir cobrando o mesmo por menos prestacións. Impresionante a solidariedade dos coruñeses. Grazas a unha grande amiga por me convidar a participar.

A imaxe é unha pintura ao gouache: "Landscape with broken machine" (1935) de Stuart Davis.

Sem comentários: